• Facebook_Cover-04_c66db

1/ Sứ mệnh

Phòng khám BÍCH ĐÀO sẽ cải thiện sức khỏe và giảm thiểu bệnh tật thông qua dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng lấy bệnh nhân làm trung tâm, dễ tiếp cận, toàn diện, phù hợp và tiết kiệm chi phí; 

Bác sĩ của phòng khám làm việc trong một môi trường học tập liên tục và ứng dụng nghiên cứu vào chăm sóc và điều trị bệnh!

2/ Tầm nhìn

Phấn đấu trở thành một phòng khám được người bệnh mọi nơi tìm đến trao mọi lo âu

3/ Giá trị cốt lõi 

“LẤY CON NGƯỜI LÀ TRUNG TÂM”

Người bệnh luôn được tôn trọng và được khám chữa bệnh trong điều kiện tốt

Nhân việ y tế coi trọng sự đa dạng, tôn trọng lẫn nhau và khuyến khích niềm vui trong công việc.

“SỰ CHÍNH TRỰC”

Chúng tôi cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về hành vi đạo đức.

“LÒNG TRẮC ẨN”

Chúng tôi quan tâm với tình yêu, sự khiêm tốn và sự đồng cảm.

“QUẢN LÝ”

Chúng tôi chịu trách nhiệm chăm sóc người dân, người bệnh

Tin nổi bật
Đánh giá của khách hàng
Quý khách hàng đánh giá thế nào về dịch vụ y tế của chúng tôi?
Liên kết website